Kode Produk : Eyes

Judul Produk : Jual DVD Anime Eyes Complete Subtitle Indonesia Semua

Harga :
– Untuk Play Laptop : Total 1 DVD Rp. 10.000
– Untuk Play DVD Player : Total 1 DVD Rp. 10.000

Keterangan Produk :
– Format Video  MKV dan MP4
– Dubbing Japan Subtitle Indonesia Semua
– Gambar Jernih 480p

List DVD Anime Eyes Complete Subtitle Indonesia :
– Eyes Episode 1-13